Tuubused töötati välja koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži juures tegutseva Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega. Eesmärgiks oli naturaalse villa temperatuuri isoleerivat omadust ära kasutades leida lahendus ravimudaprotseduuride tulemuslikumaks teostamiseks nii taastusravi asutustes kui ka hilisemas koduses järelravis ning pakkuda ka alternatiivi elektroonilisele seadmele, mis kodutingimustes on liiga kallis ja ka ruumimahukas.

Peamisteks eeltingimusteks tootearenduses oli temperatuuri hoidmine lubatavas vahemikus kogu protseduuri vältel, kasutamismugavus protseduuride läbiviimisel, lihtne puhastatavus ja ökonoomne ladustamine protseduuride vahelisel ajal.

Disain Arvo Pärenson ja Katrin Kabun

2018