Uuring “Siseruumi õhukvaliteedi ja ruumisviibijate terviseriskide vähendamine taastuvatel ressurssidel põhineva uudse komposiitmaterjali abil” sai toetuse Kultuuriministeeriumi kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise programmilt

Uurimuse laiem eesmärk on läbi loomeprotsessi hinnata interjööris kasutatud materjalide mõju ruumisviibija füüsilisele ja vaimsele tervisele. Uuritakse, kuidas läbi innovatsiooni leida jäätme staatuses olevale lambavillale rakendust väljaspool traditsioonilisi villakasutuse valdkondi, et seeläbi taastada materjali ajaloolis-kultuurilist ja ka majanduslikku väärtust ning luua keskkonna- ja tervisesõbralikke elu- ja töötingimusi. 

Peamised uurimisküsimused on: kas ebakvaliteetse, jäätme staatuses oleva villa põhjal loodud sisustusmaterjal on tööstuslikult toodetav; kas lambavillal põhinev sisustus avaldab reaalset positiivset, mõõdetavat mõju ruumi siseõhu kvaliteedile ja kas see mõju on ka ruumisviibija poolt tajutav. 

Projekti koostööpartnerid on TTÜ Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi Biopolümeeride tehnoloogia labor, OÜ Paragon Sleep, OÜ Silen ja TTÜ teadur, Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli kaasprofessor Karin Reinhold.