Müügilepingust taganemine

1. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.

1.1. Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse või edastama selle e-posti teel: info@katrinkabun.com.

2. Juhul kui ostja ei kasuta taganemiseks www.katrinkabun.com kodulehel olevat taganemisavalduse vormi, palume taganemisavalduses esitada järgmine teave:

2.1. tellimuse või arve number;
2.2. kauba kättesaamise kuupäev;
2.3. ostja nimi;
2.4. tagastatava kauba täpne nimetus;

2.5. soovi korral kauba tagastamise põhjus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust.

3. Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba võib tagastada Futin Design OÜ kontorisse või saata kulleriga Laki 11/2, Tallinn.

4. Taganemisõiguse kasutamise korral Futin Design OÜ tagastab ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Futin Design OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Futin Design OÜ sai teada ostja otsusest kaubad tagastada. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.

4.1. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

5. Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendi seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest.

6. Tagastatud kaup peab olema puuduseta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on Futin Design OÜ-l õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Futin Design OÜ ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.

7. Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

7.1. Futin Design OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.

8. Ostjal ei ole õigus tagastada:

8.1. kaupu mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
8.2. tellitud ja juba osutatud teenust;
8.3. kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
8.4. kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
8.5. kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti.

Näidis:

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus

Futin Design OÜ, Suve tn 2-66, Tallinn, Harjumaa

E-posti aadress: info@katrinkabun.com

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ………………………….. (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud  …. / ….. / ……………. (kuupäev, kuu, aasta)

Kliendi nimi:
Kliendi aadress:
Kliendi allkiri (kui käesolev avaldus esitatakse paberil)
Kuupäev: